Soudní překlady

Ověřené dokumenty jsou nezbytné pro potřeby státních orgánů. Jsou to překlady výpisů z trestního rejstříku, atestátů, diplomů, rozvodových listů, bankovních zpráv, výpisů z obchodního rejstříku, atp.

Pro ověřený překlad je nezbytné, abyste poskytli originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, která bude připojena k překladu. Kopii můžete ověřit u notáře nebo na městském úřadě. Od nás nejbližší notář se nachází v naší budově Blanická 28, Praha 2. Na Vaše přání můžeme zařídit kopii.

Pokud bydlíte mimo Prahu, všechny dokumenty můžete odeslat poštou nebo kurýrem.

Pro další informace

volejte 776 331 517